OS Sedmikráska

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, o.s.

 • Poskytuje terénní pečovatelskou službu v domácím prostředí uživatelů v Protivíně a okolních obcích - Krč, Tálín, Selibov, Skály, Ražice, Kestřany, Pivkovice, Putim ( možnost rozšíření pečovatelské služby do dalších i vzdálenějších obcí)
 • Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku ( seniorům ), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi v tíživé životní a sociální situaci, pečujícím rodinám a všem jedincům, kteří potřebují pomoc druhé osoby.
 • Náplň činnosti:
   A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc při podávání stravy, oblékání, pohybu a přesunu)
   B) Pomoc při osobní hygieně
   C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( dovoz a donáška jídla)
   D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti ( nákupy, úklidy, praní, žehlení, topení )
   E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Dále organizace zajišťuje dohled nad uživatelem v domácnosti, dohled nad užitím léků, dovoz k lékaři, na úřady, společenské akce, doprovod k lékaři aj.
 • Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství
 • Organizace také  pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce