Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Komunitní plánování


Komunitní plánování sociálních služeb Písek

Komunitní plánování sociálních služeb probíhalo na Písecku již v letech 2000–2002 jako součást česko-britského pilotního programu MOLSA. V té době byli do komunitního plánování zapojeni zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb z celého okresu Písek. Během dvouleté činnosti byl vypracován základní modul komunitního plánování a návrh postupu tvorby komunitního plánu, byly zmapovány poskytované služby, uskutečnily se různé dotazníkové akce. Výstupem intenzivní práce široké skupiny dobrovolníků se staly čtyři verze návrhu Komunitního plánu okresu Písek. Tyto materiály přestaly být aktuální po reformě státní správy, kdy se okres Písek rozdělil na dva správní obvody: Písek a Milevsko.
Na konci roku 2005 se město Písek rozhodlo navázat na výstupy z projektu MOLSA a zahájilo přípravy na zpracování aktuálního komunitního plánu sociálních služeb pro celý správní obvod, který zahrnuje 49 obcí. Rozhodnutí zahájit akci „Komunitní plánování sociálních služeb Písek“ bylo schváleno zastupitelstvem města Písek a valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí severního Písecka. Město Písek vybralo partnera projektu – Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.
V roce 2007 byl vypracován první kompletní výstup z procesu – Komunitní plán sociálních služeb Písek. Plán pomůže zajistit dostupnost a kvalitu sociální pomoci pro lidi v nepříznivé životní situaci. Na jeho základě bude nastaveno zefektivnění celého systému sociálních služeb tak, aby systém v maximální možné míře vedl ke snížení sociální izolace lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch služeb, které jsou pro občany města doopravdy potřebné. Komunitní plán je otevřeným materiálem, který je možné průběžně doplňovat a aktualizovat.

Tato akce je spolufinancována Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.

Mohlo by Vás zajímat