Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Apicentrum

O spolku

Spolek je přímým pokračovatelem občanského sdružení Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s., které bylo charakterizováno v době založení 10.3.2008 následovně :

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody a krajiny, zejména v oboru včelařství, v souladu s programem obnovy a rozvoje venkova.
Sdružení vzniklo podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, je právnickou osobou podle českého práva

Nabytím účinnosti Nového občanského zákoníku jsou spolky upraveny v §§ 214 až 302 zák. čís. 89/2012 Sb. ( nového občanského zákoníku ).

Údaje byly zapsané do spolkového rejstříku v oddílu I., vložce číslo 4718, kromě § 120 zák. čís. 89/2012 Sb. dále v §§ 25 a 26 zák. čís. 304/2014 Sb.

Takto vzniklý nový spolek se proto přejmenoval na :

VČELAŘSKÝ SPOLEK APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VÁCLAVA JAKŠE z.s.

Co umíme

Organizovat odborné přednášky a semináře v oboru včelařství pro včelaře i občanskou veřejnost a školy.

Spolupracovat s organizačními složkami Českého svazu včelařů a ostatními subjekty v mikroregionech při zabezpečení různých výročí, výstav, kulturních akcí s propagací včelařství a včelích produktů s využitím audiovizuální techniky.

Být nápomocni při realizaci komunitních plánů sociálních služeb v obcích našeho regionu v oblasti vytváření podmínek pro volnočasové aktivity mládeže, seniory a lidi se zdravotním postižením.

Pomáhat žadatelům při podávání žádostí na podporu včelařství a při zefektivnění jejich práce při chovu autochtonní kraňské včely.

Provádět exkurze v Naučném včelíně se včelami „na živo“ pro děti od 5 do 15 let.

Začínajícím včelařům bez ohledu na jejich věk pomůžeme v počátcích jejich včelařské praxe pořádáním besed a praktických ukázek chovu včel v Naučném včelíně.

Kontakty

Včelařský spolek Apicentrum vzdělávání Václava Jakše z.s.
Palackého 532
398 11 Protivín

IČ : 22680306

Prezentace a e-mail:
info@apicentrum.cz

www.apicentrum.cz

https://www.instagram.com/apicentrumprotivin/

https://www.facebook.com/apicentrumprotivin

Předseda spolku:
Jiří Hejsek
mobil : 730 68 65 36
e-mail : info@medodjirky.cz

Výkonná rada:

Josef Rotbauer
mobil : 603 313 178
e-mail : jo.rot@seznam.cz

Ing. Karel Bílek, Ph.D.
mobil : 775 245 352
e-mail : kabyk@post.cz

Ing. Stanislav Pexídr
mobil : 777 972 630
e-mail : STANISLAV.PEXIDR@seznam.cz

Jiří Janoušek
mobil : 723218583
e-mail : jija72@seznam.cz

Mohlo by Vás zajímat