Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Pečovatelská služba


Kdo jsme

Pečovatelská služba je organizační složkou, jejímž zřizovatelem je Město Protivín. Úkony jsou poskytovány občanům města Protivína a jeho správního obvodu (Myšenec, Selibov, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč).

Pečovatelská služba je druh sociální služby, která pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svém přirozeném prostředí, a zachovat tak vazby na svou rodinu, přátele a blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu doma, prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření například v Domovech pro seniory. Tato služba je poskytována občanům v jejich domácnostech (terénní forma) a nebo občan může docházet do Domu zvláštního určení (DPS), kde je hygienické středisko a prádelna (ambulantní forma).

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti a sebepéče, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak setrvat ve svém domácím prostředí.

Cílová skupina

Senioři a osoby, které jsou příjemci plného invalidního důchodu (III.stupeň).

Negativní cílová skupina

 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje akutní hospitalizaci, nebo nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • zájemce o službu není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy v požadovanou dobu, speciální dietu, poskytování služby ,,na zavolání‘‘ nebo mimo pracovní dobu pečovatelek)

Principy poskytování služby

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů
 • svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje, případně spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
 • uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb - všichni pracovníci v sociálních službách odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

Jak to funguje

Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Tiskopis Žádosti o poskytování sociálních služeb je k dispozici v kanceláři Pečovatelské služby (Masarykovo nám.21, Protivín), přímo u pracovnic v soc. službách a na webových stránkách města www.muprotivin.cz.

Pokud patří žadatel do naší cílové skupiny, navštíví sociální pracovnice žadatele v jeho domácnosti, a na místě provede sociální šetření (zmapuje situaci žadatele a posoudí jeho soběstačnost). To vše probíhá formou rozhovoru, není-li žadatel schopen komunikovat, je žádoucí přítomnost rodinného příslušníka či osoby blízké.

Na základě sociálního šetření je připravena Smlouva o poskytování sociálních služeb.

Individuální plánování

Je princip poskytování sociální služby, kdy je služba každému uživateli ,,šita na míru‘‘. Proto je třeba s žadatelem před podepsáním smlouvy probrat, o jaké úkony má zájem, kdy a jakým způsobem budou prováděny. O individuálním plánování je veden písemný dokument, ve kterém se zaznamenává dohodnutý průběh služby, který směřuje k dosažení osobních cílů uživatele. Individuální plán péče se může v průběhu poskytování péče měnit, a to dle potřeb uživatele.

Co nabízíme

Základní služby stanovené zákonem 108/2006 Sb., §40

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostat. pohyb uvnitř prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz a donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podávání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • velký úklid, sezónní úklid, úklid po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba kamen
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby

Kapacita služby

 • 70 uživatelů

Personální zajištění

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovnice
 • 3 pracovnice v sociálních službách

Doba poskytování služby

 • pondělí až pátek
 • od 6:30 do 15:00 hodin

Kontaktní údaje

Cvrčková Olga, vedoucí OS PS, tel. 382 203 361, mob. 775 862 900
E-mail: cvrckova@muprotivin.cz

Husová Jana, Vojíková Kristína, Zoubková Jana – pracovnice v sociálních službách,
tel. 382 203 362, mob. 777 494 492

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádosti je možno podat v kanceláři vedoucí OS PS v domě zvláštního určení (DPS), Masarykovo nám. 21.

Žádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení

zadost_o_pronajem_bytu_v_dome_zvlastniho_urceni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,52 kB

Žádost o poskytování sociální služby

zadost_o_poskytovani_socialni_sluzby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,69 kB

Sazebník úkonů

sazebnik_ukonu_pecovatelske_sluzby_protivin_od01.07.2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 43 kB

Smlouva o poskytnutí sociální služby – VZOR

smlouva_o_poskytnuti_socialni_sluzby_vzor.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 55 kB

Postup při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

postup_pri_uzavirani_smlouvy_o_poskytovani_socialni_sluzby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,3 kB

Vnitřní předpis Města Protivín k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

vnitrni_predpis_mesta_protivin_k_vyrizovani_stiznosti_na_kvalitu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,81 kB

Mohlo by Vás zajímat