Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Protivín 10. 6. 2024

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.

Místo konání:      kinosál MěKS Protivín

Doba konání:      10. června 2024 (pondělí) od 18:00 hodin

Navržený program:

1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ

2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

2.1. Návrh na vyvolání Komplexní pozemkové úpravy v kú Krč u Protivína

2.2. Návrh na vyvolání Komplexní pozemkové úpravy v kú Těšínov u Protivína

2.3. Prodej pozemku p. č. 917/2 v kú Protivín

2.4. Prodej pozemků v kú Protivín (lokalita Na Ostrově)

2.5. Závěrečný účet města Protivína za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

2.6. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín

 3) DALŠÍ PŘEDLOŽENÉ MATERIÁLY K PROJEDNÁNÍ                                                                                                                                    3.1.   Protivín – obnova vodovodního porubí mezi předávacím místem JVS Milenovice a VDJ Radování

4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín

Datum vložení: 4. 6. 2024 13:42
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2024 9:18

Mohlo by Vás zajímat