Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Územní plán

Územní plán Protivín po změně č. 2 11/2021

B_KV

Výkresy KV
4B_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,81 MB

C_KV

Výkresy KV
4C_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

D_KV

Výkresy KV
4D_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MB

Územní plán Protivín po změně č. 1 12/2020

Úplné znění ÚP Protivín_Textová část

Protivn Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

Základní členění území

1_ZCU_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,09 MB

Hlavní výkres

2_HV_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,09 MB

Výkres VPS a VPO

3_VPS_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Koordinační výkres

4_KV_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,94 MB

Změna č. 1 územního plánu Protivín 19. 11. 2020

Zastupitelstvo města Protivin jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a §§ 10, 11 a 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 173 odst. 1 správního řádu vydání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN. Změnu č. 1 územního plánu Protivín pořídil dle § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona příslušný úřad územního plánování, v tomto případě Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, na základě žádosti města Protivín.

Změna č.1 ÚP Protivín_Textová část

Protivn ZM1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,69 kB

Změna č.1 ÚP Protivín_Výroková část s vyznačením změn

Protivn ZM1_ST .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,49 kB

Výkresy_ÚP Protivín

Protivin_ZM1.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 17,98 MB

Územní plán 2013

Protivín - Chvaletice

B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,48 MB

Selibov - Maletice - Myšenec

A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB

Krč - Těšínov

C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,08 MB

Milenovice - Záboří

D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,45 MB

Legenda

legenda.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 923,01 kB

Textová část

text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB
Zobrazeno 21-37 ze 37

Mohlo by Vás zajímat