Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Územní plán

Územní plán Protivín po změně č. 3 12/2023

Úplné znění územního plánu Protivín po změně č.3

Protivín_ÚZ po ZM3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,88 kB

Výkresy ZCU, HV, VPS, KV

Výkresy_ZCU_HV_ VPS_KV.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,71 MB

Územní plán Protivín po změně č. 2 11/2021

Úplné znění ÚP Protivín_Textová část

Protivn Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

Základní členění území

1_ZCU_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,85 kB

A_ZCU

Výkresy ZCU
1A_ZCU_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 659,17 kB

B_ZCU

Výkresy ZCU
1B_ZCU_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 856,02 kB

C_ZCU

Výkresy ZCU
1C_ZCU_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 594,55 kB

D_ZCU

Výkresy ZCU
1D_ZCU_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,98 kB

Hlavní výkres

2_HV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,25 kB

A_HV

Výkresy HV
2A_HV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB

B_HV

Výkresy HV
2B_HV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB

C_HV

Výkresy HV
2C_HV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,04 MB

D_HV

Výkresy HV
2D_HV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 967,11 kB

Výkres VPS a VPO

3_VPS_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 360,55 kB

A_VPS

Výkresy VPS a VPO
3A_VPS_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,26 kB

B_VPS

Výkresy VPS a VPO
3B_VPS_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 797,31 kB

C_VPS

Výkresy VPS a VPO
3C_VPS_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 565,86 kB

D_VPS

Výkresy VPS a VPO
3D_VPS_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 473,48 kB

Koordinační výkres

4_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,53 kB

A_KV

Výkresy KV
4A_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

B_KV

Výkresy KV
4B_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,81 MB

C_KV

Výkresy KV
4C_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

D_KV

Výkresy KV
4D_KV_Protivn_Z po ZM2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MB

Územní plán Protivín po změně č. 1 12/2020

Úplné znění ÚP Protivín_Textová část

Protivn Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

Základní členění území

1_ZCU_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,09 MB

Hlavní výkres

2_HV_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,09 MB

Výkres VPS a VPO

3_VPS_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Koordinační výkres

4_KV_Protivn_Z po ZM1 podepsan.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,94 MB

Změna č. 1 územního plánu Protivín 19. 11. 2020

Zastupitelstvo města Protivin jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a §§ 10, 11 a 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 173 odst. 1 správního řádu vydání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN. Změnu č. 1 územního plánu Protivín pořídil dle § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona příslušný úřad územního plánování, v tomto případě Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, na základě žádosti města Protivín.

Změna č.1 ÚP Protivín_Textová část

Protivn ZM1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,69 kB

Změna č.1 ÚP Protivín_Výroková část s vyznačením změn

Protivn ZM1_ST .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,49 kB

Výkresy_ÚP Protivín

Protivin_ZM1.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 17,98 MB

Územní plán 2013

Protivín - Chvaletice

B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,48 MB

Selibov - Maletice - Myšenec

A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB

Krč - Těšínov

C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,08 MB

Milenovice - Záboří

D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,45 MB

Legenda

legenda.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 923,01 kB

Textová část

text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB

Mohlo by Vás zajímat