Pečovatelská služba Protivín o.s.

Dokumenty ke stažení: 

POSLÁNÍ.doc   b
DOBA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.doc  b
ŽÁDOST O SLUŽBY.doc  b
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.doc   b
SAZEBNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PROTIVÍN.doc   b
FAKULTATIVNÍ ÚKONY.doc   b
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM.doc   b