Ochrana před povodněmi

KONTAKTY

Jaromír Hlaváč - starosta 724 181 306
Miloslav Koza - tajemník 724 181 307
Jaromír Sebera - městská policie 603 546 038
Jaroslava Fialová - povodňový stav, hasiči, krizové řízení 604 217 734
Jaroslava Říhová - humanitární pomoc 606 761 015
Svatava Nečasová - vysoušeče 725 581 883
Josef Veselý 605 843 955 Jan Bína 731 101 094 - technické služby - kontejnery


 

Pomůcka občan a ochrana před povodněmi


  Tato příručka pro občany obsahuje informace týkající se činností spojených s protipovodňovou ochranou. Dokument je k dispozici ke stražení ve formátu PDF.

 Občan a ochrana před povodněmi     51 stran , PDF , 6621 kB

O b s a h

Úvod
I. Opatření před povodní
1. Způsoby předávání informací a varování vlastníků (nemovitostí ohrožených povodněmi)
2. Uspořádání nábytku
3. Utěsnění sklepních okének, dveří, vjezdů apod.
4. Ochrana kanalizace
5. Aplikace montážní pěny k utěsnění průsaků
6. Použití sedimentů
7. Použití přesných tvárnic
8. Použití pytlů s pískem
II. Činnost při povodni
III. Činnost po povodni