Správa majetku

  Žádost o souhlas vlastníka s umístěním stavby
  Žádost o prodej (pronájem) pozemku