Sociální záležitosti

   Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění od ČSSZ, dle § 10 odst. 1, § 118 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Souhlas se zpracováním a uchováváním osobních/ citlivých údajů