Doprava

   Žádost o povolení upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci dle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

   Žádost o povolení připojení na místní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Protokol o předání upravené místní komunikace (chodníku) po provedeném výkopu (nebo jiného povolení zvláštního užívání) povoleného u Městského úřadu v Protivíně dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Žádost o povolení uzavírky a objížďky dle § 24 zákona č. 1391997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – havárie

   Žádost o povolení připojení na místní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Žádost o časové rozšíření zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

   Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláška č. 104/1997 – zákona o pozemních komunikacích