Elektronická podatelna

E-mailová adresa elektronické podatelny:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Elektronická podatelna je zřízena dle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu.

 

Elektronická podatelna zpracovává jen datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. Elektronická podatelna je určena pouze pro zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k provedení zákona o el. podpisu

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html a txt.

 

Druhy nosičů, na nichž lze dávat podání:
Podání jsou přijímána na DVD nebo CD. Datové nosiče jsou podle zákona o archivnictví klasifikovány jako dokumenty a proto nemohou být vráceny podavateli. Zprávy na datových nosičích přijímá podatelna Městského úřadu v Protivíně, Masarykovo náměstí 128, Protivín.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Potvrzení o přijetí podání, zaslaného elektronickou poštou, se odesilateli posílá elektronickou poštou, pokud je možné z doručené datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí informace je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

 

Vzor přijatého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS k dalšímu zpracování na Městském úřadu v Protivíně.

 

Postup v případě že podání nebylo přijato:
Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý kód (virus, nečitelná zpráva, neznámý formát - ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení důvodu nepřijetí podání.

 

Vzor odmítnutého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo odmítnuto dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS z dalšího zpracování na Městském úřadu v Protivíně.
Důvod odmítnutí : xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu městského úřadu.