NS Blanice

Naučná stezka „ Na břehu Blanice "

 

1 „Kaple  Sv. Anny“
2 „Modrásek bahenní“
3 "Mini naučná stezka Myšenecké slunce Hrad Myšenec"
4 „Blanice
5 „Na břehu Blanice …“
6 "Mini naučná stezka Klokočín"
7 „Žižkův brod“
8 „Venkovská architektura
9 „Tvrz Božejovice
10 „Tvrz Modlíškovice
11 „Kaplička  sv.Víta“
12 „Na Schwarzenbergské cestě
13 „Historické stezky“
14 „Chvaletický rybník
15 „Chvaletice“
16  „Milenovice“
17 „Stavební historie školy“
18 „Zámek – Hrad Protivín“.

 
 
 

Naučná stezka se nachází  západním směrem od Protivína a je dlouhá 23 km a byla pořízena pomocí grantu Jihočeského kraje. Cílem NS je seznámit návštěvníky tohoto regionu s historií zaniklých hradů, tvrzí na Protivínsku, s vesnickou architekturou a s dalšími přírodními zajímavostmi . Trasa naučné stezky je vhodná jak pro pěší turisty, celodenní rodinné výlety ( 4-5 hod. chůze), tak pro cyklisty ( 2,5 hod. jízdy na kole). Prochází nenáročným, spíše rovinatým terénem   a je vybavena 18ti zastaveními, na kterých jsou umístěny informace o přírodě, historických faktech, ale i událostech, které se staly nebo mohly stát . NS povětšinou využívá stávající turistické trasy nebo cyklotrasy. Jedná se o uzavřenou  naučnou stezku, ze které se však nechá kamkoliv odbočit po zmíněných turistických značených trasách nebo i zkrátit po cestách směřujících  do Protivína. Na  NS jsou volně napojeny dvě další  menší naučné stezky.

 

Prohlídku NS lze zahájit  na náměstí  v Protivíně na autobusové zastávce před muzeem, nebo před železničním nádražím v Protivíně. Oficiální počátek NS je však v průjezdu protivínského muzea , kde je umístěna počáteční informace a mapka NS.

 

Při putování po naučné stezce nezapomeňme, že v přírodě se chováme tak, abychom ji nepoškozovali, neodhazujeme odpadky a po cestách se pohybujeme opatrně, neboť cestujeme na vlastní nebezpečí.


Der Lehrpfad befindet sich westlich von Protivín und ist 23 km lang. Er verfolgt das Ziel, die Besucher der Region mit der Historie der untergegangenen Burgen und Festungen sowie mit der Landarchitektur und den Naturschönheiten in der Protivíner Gegend bekannt zu machen. Die Trasse des Lehrpfades eignet sich wie für Wanderer als auch für Radfahrer. Er führt durch unanspruchsvolles, flaches Terrain, und es befinden sich hier 18 Stationen mit Informationen über Natur, historische Fakten, aber auch über die Ereignisse, die entweder geschehen sind, oder geschehen sein konnten


The thematic path, 23 km long, is situated west of the town of Protivín. The aim of this thematic path is to make visitors of the region acquainted with the history of extinct castles and forts of the Protivín´s region, with the rural architecture and the countryside beauties. The thematic path is suitable for hikers and cyclists, it runs in easy and mostly flat country. There are 18 stops to inform of scenery, historical facts and also events that happened or could have happened there.