Závazné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města Protivín č.1/2022 Požární řád města Protivín
 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 3/2021 o stanovení obecního systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Protivína 
 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 1/2021, o místním polatku z pobytu platná v územním obvodu města Protivín
 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu platná v územním obvodu města Protivín

 
Obecně závazná vyhláška obce Protivín č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v územním obvodu města Protivín

 
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 1/2019 o místním poplatku ze psů platná v územním obvodu města Protivín

 
Vyhláška č.2/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ipdf
Vyhláška č.1/2017 - kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Protivín

ipdf
Vyhláška č.3/2012 - Požární řád města Protivína
Vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí
Nařízení rady města č. 1/2012, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa města Protivín

Vyhláška č.2/2011 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Protivína

Vyhláška č.1/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Protivín
Vyhláška č.3/2010 - o zrušení obecně závazné vyhlášky města Protivín o chovu a držení zvířat ze dne 17.12.1992
Vyhláška č.2/2010 - o zrušení obecně závazné vyhlášky města Protivín o užívání a údržbě sadů, parků a zelených ploch a ochraně zeleně ze dne 24.9.1992
Vyhláška č.1/2010 - o zrušení obecně závazné vyhlášky města Protivín o symbolech města a jejich užívání ze dne 19.3.1999
Vyhláška č.3/2009 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
Vyhláška č.2/2009 - o zrušení vyhlášky č. 27 k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti průjezdních úseků silnic v obvodu města Protivína
Vyhláška č.1/2009 - o místních podmínkách pro stanovení daně z nemovitosti
Vyhláška č.2/2007 - o ochraně ovzduší
Vyhláška č.1/2007 - o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Pravidla upravující pronajímání obecních bytů účinná od 26.9.2019
 
Vyhláška č.1/2005 - o stanovení školského obvodu
Vyhláška č.1/2004 - o zrušení OZV č.9/1994 o příspěvku na částečnou úhradu investičních nákladů MŠ
Změna vyhlášky  č.1/2003 účinná od 1.1.2007
Vyhláška č.1/2003 - o místních poplatcích
Vyhláška č.23 - o pravidlech převodu vlastnictví bytového fondu účinná od 4.7.1996
Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Protivín účinná od 6.10.1995
Vyhláška o obecní policii účinná od 9.10.1992
Řád veřejného pohřebiště