Komise rady města

  Předseda Členové Sekretář
Komise bytová Richard Zoubek Ing. Jaroslava Fialová, Bc. Zdeňka Hečková, Pavel Staněk, Josef Veselý Miroslava Jarešová
Komise pro posuzování maj. převodů Petr Třeštík Mgr. Martin Johanna, Martin Zoubek Ludmila Šťepánová
Komise zdravotní a sociální Dana Zoubková Olga Cvrčková, Bc. Olga Jandová, Věra Kubičková, Josef Rotbauer, MUDr. Kateřina Ryszawa  
Komise školská a tělovýchovy Věra Křišťálová Miroslav Bláha, Václav Křišťál, Bc. Pavla Sajtlová, Tamara Vojtěchová  
Komise letopisecká Jan Rejda Ing. Jaroslava Fialová, Jitka Burdová, František Marek, Svatava Nečasová  
       
   
 

Zvláštní orgány rady města

Předsedové komisí

Komise přestupková

JUDr. Milan Šišolák

Komise povodňová

Jaromír Hlaváč, starosta města