Projekty

Stavební úpravy a modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín

Projekt „Stavební úpravy a modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín“byl spolufinancován z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 mmr cr logo
 

 
 
Rekonstrukce školní budovy ZŠ Protivín

Výměna oken, zateplení dvorního přístavku a řešení vnějšího prostranství.
Projekt rekonstrukce ZŠ Protivín byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje, poskytnutou dotací z Krajského investičního fondu.

JK
 


Projekt zodolnění požární zbrojnice


Projekt „Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín" je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy hasičské stanice JSDHO Protivín, které povedou ke zvýšení odolnosti objektu a s tím související lepší připravenost jednotky pro rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

IROP CZ RO B C RGB