Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Technické služby


Vedoucí: Josef Veselý
Kontakty:

 • Veselý Josef, vedoucí organizační složky – tel. 382 203 357, mob. 605 843 955, email: vesely@muprotivin.cz
 • Bína Jan – doprava, venkovní provoz – tel. 382 203 360, mob. 775 852 848
 • Pišinger Ferdinand – tepelné hospodářství – tel. 382 203 360, mob. 604 306 981
 • Šromová Jitka – poplatky za odpady, správa hřbitovů, výlep plakátů –
  tel. 382 203 359
 • Jarešová Miroslava – správa bytového hospodářství – tel. 382 203 358

Telefon sběrné středisko: 731 489 577

 • zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, mostů, lávek, parků a ostatní zeleně a ploch charakteru veřejného prostranství
 • zodpovídá za úklid města
 • zodpovídá za odpadové hospodářství města
 • zodpovídá za provoz veřejného osvětlení
 • zodpovídá za provoz hřbitovů
 • vydává řád pohřebiště
 • nařizuje hromadné dezinfekce a deratizace
 • vedení veškeré evidence domů a bytů v majetku města a jejich nájemců
 • provádění všech změn nájemného a služeb spojených s bydlením
 • vypracování nájemních smluv, evidenčních listů, protokolů o předání bytů
 • vyúčtování služeb spojených s bydlením
 • sledování plateb nájemného a služeb
 • provádí preventivní prohlídky bytů
 • zabezpečuje údržbu domovního fondu a nebytových prostor v majetku města
 • vydává předběžný souhlas k opravám a rekonstrukcím na náklady uživatele
 • tříděný odpad - pro využitelný (tříděný) odpad (papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty, PET lahve) jsou rozmístěny označené kontejnery
  Třídění je podporováno firmou. EKOKOM
 • systém odděleného sběru pro separaci a svoz odpadů města Protivín - nákup svozového vozidla s hydraulickou rukou a nových kontejnerů na tříděný odpad Podpořen dotací SFŽP

Závady na vodovodním řadu a kanalizaci zajišťuje VaK Písek mob. 602 195 794

SDĚLENÍ – Nájemné pozemků hrobových míst

Ceny účtované za nájem pozemků podléhají pravidlům regulace formou úředně stanovených maximálních cen. Maximální cena je od roku 2008 stanovena na 9 Kč/m2.
Oznamujeme nájemcům hrobových míst, kterým bylo od dubna  2008 účtováno nájemné paušální částkou, že jim rozdíl ceny (přeplatek) bude odečten při uzavírání nových dodatků při předplácení na další období.

Organizační složka Technických služeb Protivín.

Mohlo by Vás zajímat