Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Zasedání zastupitelstva města 7. 3. 2023

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání:  kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 7. březen 2023 (úterý) od 18:00 hodin
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej části pozemku p. č. 174/1 v kú Myšenec
2.2. Prodej části pozemku p. č. 1527/16 v kú Protivín
2.3. Směna pozemku p. č. 2667/3 za pozemek p. č. 921/4 v kú Protivín
2.4. Účetní závěrka města Protivín za rok 2022
2.5. Dotace na činnost spolků v roce 2023 – smlouvy
2.6. Rozpočtové opatření č. 1/2023 – zařazení investiční akce „Zřízení haly pro stolní tenis“ do rozpočtu města na rok 2023
3) ŽÁDOST O POŘÍZENÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROTIVÍN
4) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
5) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín 

Datum vložení: 22. 2. 2023 11:17
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2023 11:22

Mohlo by Vás zajímat