Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Zasedání zastupitelstva města 5. 6. 2023

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 5. června 2023 (pondělí) od 18:00 hodin
 
Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Závěrečný účet za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2.2. Rozpočtové opatření ZM č. 2/2023
2.3. Zpráva o zajištění finanční kontroly u města Protivín
2.4. Směna pozemků p. č. 76/7, 688 a 96/3 za pozemek 501/14 v kú Myšenec
2.5. Komplexní pozemková úprava v kú Selibov – soupis nových pozemků
2.6. Komplexní pozemková úprava v kú Selibov – aktualizace plánu spol. zařízení
2.7. Nesouhlas s prodejem pozemků p. č. 1008/1 a p. č. 1008/3 v kú Protivín
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ
 
Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín
Datum vložení: 24. 5. 2023 16:41
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2023 9:59

Mohlo by Vás zajímat