Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Protivín
MěstoProtivín

Zasedání zastupitelstva města 29. 6. 2023

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.

Místo konání: kinosál MěKS Protivín
Doba konání: 29. června 2023 (čtvrtek) od 18:00 hodin

Navržený program:
ZAHÁJENÍ – KONTROLA USNESENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
2.1. Prodej pozemku p. č. 2438/3 v kú Protivín
2.2. Prodej části pozemku p. č. 2208 v kú Maletice
2.3. Prodej části pozemku p. č. 1949 v kú Maletice
2.4. Prodej části pozemku p. č. 845/1 v kú Protivín
2.5. Prodej pozemků p. č. 1008/1 a 1008/3 v kú Protivín
2.6. Závěrečný účet města Protivín za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Protivín za rok 2022
3) NÁVRH USNESENÍ
4) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín

Datum vložení: 21. 6. 2023 7:18
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2023 13:53

Mohlo by Vás zajímat