Organizační složka Pečovatelská služba

KDO JSME

Pečovatelská služba je organizační složkou, jejímž zřizovatelem je Město Protivín. Úkony jsou poskytovány občanům města Protivína a jeho správního obvodu (Myšenec, Selibov, Chvaletice, Milenovice, Záboří, Těšínov, Krč).

Pečovatelská služba je druh sociální služby, která pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svém přirozeném prostředí, a zachovat tak vazby na svou rodinu, přátele a blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu doma, prodlužuje období relativně nezávislého života a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního zaopatření například v Domovech pro seniory. Tato služba je poskytována občanům v jejich domácnostech (terénní forma) a nebo občan může docházet do Domu zvláštního určení (DPS), kde je hygienické středisko a prádelna (ambulantní forma).


 

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti a sebepéče, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak setrvat ve svém domácím prostředí.


 

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři a osoby, které jsou příjemci plného invalidního důchodu (III.stupeň).

Negativní cílová skupina

 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje akutní hospitalizaci, nebo nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
 • zájemce o službu není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy v požadovanou dobu, speciální dietu, poskytování služby ,,na zavolání‘‘ nebo mimo pracovní dobu pečovatelek)
 

 
 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem uživatelům
 • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů
 • svobodné rozhodování - uživatel rozhoduje, případně spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
 • uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
 • profesionalita poskytovaných služeb - všichni pracovníci v sociálních službách odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
 

 
 

JAK TO FUNGUJE

Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Tiskopis Žádosti o poskytování sociálních služeb je k dispozici v kanceláři Pečovatelské služby (Masarykovo nám.21, Protivín), přímo u pracovnic v soc. službách a na webových stránkách města www.muprotivin.cz.

Pokud patří žadatel do naší cílové skupiny, navštíví sociální pracovnice žadatele v jeho domácnosti, a na místě provede sociální šetření (zmapuje situaci žadatele a posoudí jeho soběstačnost). To vše probíhá formou rozhovoru, není-li žadatel schopen komunikovat, je žádoucí přítomnost rodinného příslušníka či osoby blízké.

Na základě sociálního šetření je připravena Smlouva o poskytování sociálních služeb.


 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Je princip poskytování sociální služby, kdy je služba každému uživateli ,,šita na míru‘‘. Proto je třeba s žadatelem před podepsáním smlouvy probrat, o jaké úkony má zájem, kdy a jakým způsobem budou prováděny. O individuálním plánování je veden písemný dokument, ve kterém se zaznamenává dohodnutý průběh služby, který směřuje k dosažení osobních cílů uživatele. Individuální plán péče se může v průběhu poskytování péče měnit, a to dle potřeb uživatele.


 

CO NABÍZÍME

ZÁKLADNÍ SLUŽBY STANOVENÉ ZÁKONEM 108/2006 Sb., §40

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostat. pohyb uvnitř prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. dovoz a donáška jídla
 2. pomoc při přípravě jídla a pití
 3. příprava a podávání jídla a pití

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. běžný úklid a údržba domácnosti
 2. údržba domácích spotřebičů
 3. velký úklid, sezónní úklid, úklid po malování
 4. donáška vody
 5. topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba kamen
 6. běžné nákupy a pochůzky
 7. velký nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti
 8. praní a žehlení ložního prádla, drobné opravy
 9. praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby

 


 

KAPACITA SLUŽBY

 • 70 uživatelů

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • vedoucí organizační složky
 • sociální pracovnice
 • 3 pracovnice v sociálních službách

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • pondělí až pátek
 • od 6:30 do 15:00 hodin

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 • Cvrčková Olga, vedoucí OS PS, tel. 382 203 361, 775 862 900, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Husová Jana, Vojíková Kristína, Zoubková Jana - pracovnice v sociálních službách, tel. 382 203 362, 777 494 492

 


  

ŽÁDOSTI A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádosti je možno podat v kanceláři vedoucí OS PS v domě zvláštního určení (DPS), Masarykovo nám. 21.

 ipdfŽádost o pronájem bytu v domě zvláštního určení

 Žádost o poskytování sociální služby

Sazebník úkonů

Smlouva o poskytnutí sociální služby - VZOR

Postup při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Vnitřní předpis Města Protivín k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb