Organizační složka Technické služby

Vedoucí: Josef Veselý
Telefon:
Veselý Josef, vedoucí organizační složky - tel. 382 203 357, 605 843 955
Bína Jan - doprava, venkovní provoz – tel. 382 203 360, 775 852 848
Pišinger Ferdinand – tepelné hospodářství – tel. 382 203 360, 604 306 981
Šromová Jitka – poplatky za odpady, správa hřbitovů, výlep plakátů – tel. 382 203 359
Jarešová Miroslava – správa bytového hospodářství – tel. 382 203 358
 
Telefon sběrné středisko: 731 489 577

Hlášení poruch veřejného osvětlení

Pro nahlášení poruchy na veřejném osvětlení nejdříve najděte číselné a barevné označení na následujícím odkazu Pasport - Veřejné osvětlení (do nového okna), a oznamte závadu na některý z výše uvedených kontaktů. Děkujeme.


 1. zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, mostů, lávek, parků a ostatní zeleně a ploch charakteru veřejného prostranství
 2. zodpovídá za úklid města
 3. zodpovídá za odpadové hospodářství města
 4. zodpovídá za provoz veřejného osvětlení
 5. zodpovídá za provoz hřbitovů
 6. vydává řád pohřebiště
 7. nařizuje hromadné dezinfekce a deratizace
 8. vedení veškeré evidence domů a bytů v majetku města a jejich nájemců
 9. provádění všech změn nájemného a služeb spojených s bydlením
 10. vypracování nájemních smluv, evidenčních listů, protokolů o předání bytů
 11. vyúčtování služeb spojených s bydlením
 12. sledování plateb nájemného a služeb
 13. provádí preventivní prohlídky bytů
 14. zabezpečuje údržbu domovního fondu a nebytových prostor v majetku města
 15. vydává předběžný souhlas k opravám a rekonstrukcím na náklady uživatele
 16. tříděný odpad - pro využitelný (tříděný) odpad (papír a lepenka, nápojové kartony, sklo, plasty, PET lahve) jsou rozmístěny označené kontejnery

  Třídění je podporováno firmou. EKOKOM
 17. systém odděleného sběru pro separaci a svoz odpadů města Protivín - nákup svozového vozidla s hydraulickou rukou a nových kontejnerů na tříděný odpad Podpořen dotací SFŽP


  Závady na vodovodním řadu a kanalizaci zajišťuje VaK Písek Tel.: 602 195 794

  SDĚLENÍ - Nájemné pozemků hrobových míst

  Ceny účtované za nájem pozemků podléhají pravidlům regulace formou úředně stanovených maximálních cen. Maximální cena je od roku 2008 stanovena na 9 Kč/m2.
  Oznamujeme nájemcům hrobových míst, kterým bylo od dubna  2008 účtováno nájemné paušální částkou, že jim rozdíl ceny (přeplatek) bude odečten při uzavírání nových dodatků při předplácení na další období.

  Organizační složka Technických služeb Protivín.