ustavující zasedání zastupitelstva města

 
Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města Protivín, svolaného dle § 91 cit. zák. dosavadním starostou města Jaromírem Hlaváčem.
 
místo konání: kinosál Měks Protivín
doba konání: 20. října 2022 (čtvrtek) od 18:00 hodin
 
navržený program: 
- volba starosty města
- volba místostarosty města
- volba členů rady města
- proslov starosty/starostky
- proslov místostarosty/místostarostky
 
Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín