Upozornění pro občany

Z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev, kdy pracovnice Finančního odboru (FO) Městského úřadu Protivín jsou zapisovatelkami okrskových volebních komisí, budou kanceláře FO v čp. 21 v pátek dne 23. září 2022 uzavřeny. Děkujeme za pochopení.
 
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín