Poděkování sponzorům a dárcům

Město Protivín děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční přispění na konání společenských a kulturních akcí v roce 2021, zejména generálním partnerům skupiny ČEZ, a.s. a ČEVAK, a.s. České Budějovice.