Přerušení dodávky vody

V úterý 23.11.2021 od 8.00 do 15.00 hod bude omezena dodávka pitné vody v Protivíně v ulicích: Oborská (po křižovatku Ve Školce), K Rybníčku, Smetanova, Dvořákova a Studniční z důvodu provádění prací na přepojení nového vodovodního řadu v ulici Oborská. Po přepojení vodovodních řadů lze očekávat zákal - bude probíhat odkalení vodovodní sítě.
Náhradní zásobování během odstávky bude pomocí cisteren, které budou umístěny v křižovatce ulic Smetanova x Dvořákova, a v ulici K Rybníčku u garáží.