Informace k návratu 9. ročníku do školy

Od 11. 05. je umožněn návrat žákům 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Do 07. 05. zákonný zástupce nahlásí zájem o výuku svého dítěte a v tomto případě je povinen vyplnit a doručit do kanceláře školy "Čestné prohlášení" (popř. vhodit do schránky u hlavního vchodu školy nebo naskenovat a poslat emailem), jinak se žák nemůže účastnit výuky. Tento formulář je ke stažení zde: Čestné prohlášení
V případě potřeby ho najdete také na nástěnce u hlavního vchodu školy.
Konzultace k přijímacím zkouškám jsou v pondělí a ve středu od 8:30 do 10:45 (zejm. Čj, M). Zájem a organizaci zajišťují vyučující M. Horáčková, M. Žofková a L. Přástková.
Děti jsou rozdělené do neměnných skupin. 1. skupina je tvořena žáky, kteří se účastnili pravidelně skypové výuky p. uč. Přástkové. Zbývající žáci tvoří 2. skupinu.
Tamara Vojtěchová, ředitelka školy