Zrušení semináře „dešťovka“

Seminář Novinky v dotacích pro úspornou domácnost připravený Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), který byl avizován v březnovém čísle Protivínských listů pod názvem „dešťovka", se ve čtvrtek 23. dubna 2020 v kinosále MěKS Protivín konat nebude.
Případný náhradní termín bude záviset na průběhu nouzového stavu a následně na možnostech jak SFŽP, tak MěKS Protivín, a bude včas oznámen.
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín