Omezení chodu úřadu

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 23. března o pokračování krizového opatření Městský úřad Protivín sděluje, že nadále je omezen chod všech odborů MěÚ Protivín a organizačních složek města Protivín a to takto:
V provozu je pouze podatelna na radnici (Masarykovo náměstí 128, Protivín) ve dnech pondělí, středa od 7.00 hod. do 10.00 hod.
Toto omezení potrvá prozatím do 19. dubna 2020.
Neodkladné záležitosti je možné vyřídit na tel. číslech, příp. e-mailových adresách, uvedených pro jednotlivé odbory a organizační složky na www.muprotivin.cz, tamtéž jsou zároveň průběžně uváděny aktuální informace.

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín
Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín