Omezení provozu ordinací

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 jsou ordinace praktických lékařů MUDr. Koláře a MUDr. Webera nuceny přijmout následující opatření:
Ordinace MUDr. Koláře umístěná v Protonu bude pro pacienty uzavřena, zdravotnický personál bude přítomen pro administraci elektronických receptů, elektronických neschopenek a telefonické konzultace.
V ordinacích na náměstí MUDr. Koláře a MUDr. Webera bude v následujících dnech omezený provoz v omezené ordinační době pouze pro nezbytně nutná ošetření, po předchozí telefonické konzultaci vždy a na přesný čas tak, aby nedocházelo k shromažďování pacientů v čekárně. V některých dnech bude otevřena pouze jedna ordinace pro přístup pacientů. V úterý bude uzavřena ordinace MUDr. Webera a bude ho zastupovat MUDr. Kolář a ve středu bude uzavřena ordinace MUDr. Koláře a bude ho zastupovat MUDr. Weber. Odložena je veškerá preventivní a posudková činnost. Pokud k lékaři nezbytně nemusíte, nenavštěvujte ordinaci. Pokud je to možné, volte telefonickou komunikaci. Žádáme Vás o respektování těchto opatření.