Předběžný hydrogeologický průzkum

V rámci předběžného hydrogeologického průzkumu, zpracovávaného v souvislosti s plánovaným rozšířením silnice I/20 Protivín-Vodňany, se bude v oblasti Protivína provádět pasportizaci studní (měření hladiny podzemní vody a hloubky studny). Studny budou zaneseny do dokumentace průzkumu a bude vyhodnoceno jejich případně možné ovlivnění plánovanou stavbou.