Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: RESTAURACE V AREÁLU SPORTOVIŠTĚ PROTIVÍN
Doba konání: 18. PROSINCE 2018 (ÚTERÝ)  18:00 hodin

Navržený program:
1) ZAHÁJENÍ
2) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
3) RŮZNÉ, NÁVRH USNESENÍ A DISKUZE
4) ZÁVĚR

Jaromír Hlaváč, starosta města