Rekonstrukce na silnici I/20

Ve dnech 19.11.2018 - 30.11.2018 bude probíhat oprava povrchu na mostě ev.č. 20-075 (u nádraží). Bude provedeno frézování a následná pokládka povrchu. Podrobný popis: http://www.muprotivin.cz/images/files/UD2018/434.pdf
Rekonstrukce křižovatky u prodejny Norma by měla být ukončena dne 11.11.2018. Podrobný popis: http://www.muprotivin.cz/images/files/UD2018/413.pdf