Ustavující zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: KINOSÁL MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA PROTIVÍN
Doba konání: 1. LISTOPADU 2018 (ČTVRTEK) od 18:00 hodin

Navržený program:
- VOLBA STAROSTA MĚSTA
- VOLBA MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
- VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA

Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín