Rekonstrukce radnice

Vážení spoluobčané, v pondělí dne 13.11.2017 bude zahájena rekonstrukce 1. a 2. nadzemního podlaží (NP) radnice MěÚ Protivín, Masarykovo nám. 128, která potrvá zhruba do konce roku 2017. Provoz agend (kancelář starosty, matrika, podatelna, sociální záležitosti) sice přerušen nebude, ale zejména v týdnu od 13.11. do 16.11. bude značně omezen z důvodu stěhování příslušných kanceláří. Následně pak budou agendy vykonávány v omezených prostorách 3. NP radnice, kde již rekonstrukce proběhla.
Žádáme proto po dobu rekonstrukce o shovívavost a zvlášť se omlouváme těm z vás, pro které je výstup do 3. NP obtížný.
Pro úkony vidimace a legalizace (ověřování) je pak možno odkázat vás na pracoviště České pošty, s. p., Masarykovo nám. 32.
Výkon ostatních agend MěÚ Protivín (odbor finanční a odbor výstavby, dopravy a životního prostředí) nacházejících se v budově čp. 21 na Masarykově náměstí, případně organizačních složek města (technické služby, pečovatelská služba, městská policie), je rekonstrukcí radnice nedotčen.
Děkujeme za pochopení

Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín