Upozornění pro občany

Oznamujeme tímto, že z technických důvodů budou kanceláře odborů MěÚ Protivín umístěných na Masarykově náměstí čp. 21 (odbor finanční a odbor výstavby, dopravy a ŽP) a na Masarykově náměstí č.p. 194 (technické služby), dne 3.8.2017 uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Ing. Miloslav Koza, tajemník