MPSV Vzdělávání praxí

Projekt Fondu dalšího vzdělávání MPSV přináší efektivní pomoc uchazečům evidovaným na úřadě práce a zájemcům o zaměstnání, osobám po mateřské/rodičovské dovolené a osobám, které jsou znevýhodněné na trhu práce z důvodu vyššího věku nebo nízké kvalifikace. Důležitou roli v tomto projektu sehrávají firmy, osoby samostatně výdělečně činné či zaměstnavatelé – tzv. poskytovatelé vzdělávání praxí. Mohou jimi být právnické osoby nebo OSVČ z komerční i neziskové sféry, které fungují déle než jeden rok. Náklady na zrealizované vzdělávání praxí jsou poskytovatelům v rámci projektu proplaceny, jedná se o nemalé finanční kompenzace a zároveň mohou získat plnohodnotného zaměstnance.