Zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Protivíně v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání IV. zasedání Zastupitelstva města Protivín.
Místo konání: Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337 (kinosál)
Doba konání: 20. prosince 2016 (úterý) od 18:00 hodin

Navržený program:
1) Zahájení a program zasedání
2) Finanční a majetkové záležitosti – rozpočet 2017
3) Různé, diskuze a návrh usnesení
4) Závěr

Jaromír Hlaváč,  starosta města