Upozornění - odbor výstavby

Ve dnech 23. března – 31. března 2016 bude provoz odboru výstavby, dopravy a životního prostřední MěÚ Protivín zajišťován omezeně z důvodu stěhování do nových kanceláří v čp. 21 Masarykovo náměstí. Od 1. dubna 2016 bude odbor výstavby, dopravy a životního prostředí zajišťovat svoji činnost v těchto nových prostorách.