Výběrové řízení

Město Protivín vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice knihovník/knihovnice do Městské knihovny Protivín
Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou (nejlépe SŠ knihovnického směru)
- orientace v české a světové literatuře
- organizace akcí Městské knihovny Protivín
- ochota pracovat s lidmi
- počítačová a informační gramotnost
- časová flexibilita, spolupráce při akcích pořádaných MěKS Protivín
- jedná se o kombinovanou funkci – knihovník/knihovnice a pokladní

Výhodou:
- praxe v oblasti knihovnictví
- znalost knihovnického systému Clavius
- bydliště v Protivíně

Nabízíme:
- plný úvazek
- zajímavou a kreativní práci v příjemném prostředí MěKS Protivín
Platové zařazení je určené vzděláním a praxí podle platných mzdových tarifů a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V případě vážného zájmu zašlete do 15. 3. 2016 přihlášku na e-mailovou adresu karfikova@kultura-protivin nebo ji doručte na adresu: Městské kulturní středisko Protivín, Mírová 337, Protivín, PSČ 398 11
Označení:
NEOTVÍRAT!
„Výběrové řízení knihovník/knihovnice – pokladní"

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- e-mailová adresa a telefon
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce doložte:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a
dovednostech, včetně znalostí týkajících se knihovnictví
- prostou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (ověřenou budeme požadovat až po případném přijetí)

Výběrové řízení se bude konat v březnu 2016.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.
S výsledkem výběrového řízení budou uchazeči seznámeni na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
Nástup dle dohody (nejpozději 1. 5. 2016).
Jaromír Hlaváč, starosta města