Trvalý pobyt na adrese ohlašovny

Městský úřad Protivín, správní odbor, v souladu s ustanovením § 10c zákona číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že pro občany, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny – Masarykovo náměstí 128, Protivín, budou oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením uloženy na podatelně MěÚ. Zde si je mohou odebrat.