Vánoční posezení v DPS

Dne 7.12.2015 se v odpoledních hodinách v klubovně Domu zvláštního určení na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři. Program s pásmem vánočních říkadel připravily s dětmi z II. mateřské školy v Protivíně paní Marie Roušalová a paní Petra Štěpková. Pěvecký sbor ZŠ Protivín pod vedením paní učitelky Lenky Přástkové a doprovodu pana učitele Michala Nováka zazpíval a děvčata seniorům předala malý dárek.

DSCN00500 thb