Oznámení E.ON

Vážení občané,
V květnu 2014 připravuje společnost E.ON ve vašem městě, investiční akci v hodnotě 2,86 milionu korun, která se bude týkat rekonstrukce vedení NN v Tyršově a Purkyňově ulici. Tato investice povede ke zvýšení spolehlivosti energetického zařízení a prodlouží jeho životnost. S touto investiční akcí bude spojeno přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu. Žádáme vás tímto o pochopení tohoto nezbytného omezení, které bude s investiční akcí spjato.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším městským úřadem např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím zákaznickou linku 840 111 333.
E.ON Česká republika, s.r.o.