Životní prostředí

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb.
  Oznámení stanoviště včelstev podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.

ipdf  Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti
idoc  Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti