Životní prostředí

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1, zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
  Oznámení stanoviště včelstev podle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb.