Elektronická podatelna

E-mailová adresa elektronické podatelny:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Elektronická podatelna je zřízena dle zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu.

 

Elektronická podatelna zpracovává jen datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. Elektronická podatelna je určena pouze pro zasílání oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., k provedení zákona o el. podpisu

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html a txt.

 

Druhy nosičů, na nichž lze dávat podání:
Podání jsou přijímána na DVD nebo CD. Datové nosiče jsou podle zákona o archivnictví klasifikovány jako dokumenty a proto nemohou být vráceny podavateli. Zprávy na datových nosičích přijímá podatelna Městského úřadu v Protivíně, Masarykovo náměstí 128, Protivín.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Potvrzení o přijetí podání, zaslaného elektronickou poštou, se odesilateli posílá elektronickou poštou, pokud je možné z doručené datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí informace je zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

 

Vzor přijatého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS k dalšímu zpracování na Městském úřadu v Protivíně.

 

Postup v případě že podání nebylo přijato:
Datová zpráva u které byl zjištěn škodlivý kód (virus, nečitelná zpráva, neznámý formát - ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení důvodu nepřijetí podání.

 

Vzor odmítnutého podání:
Vaše podání identifikátor datové zprávy bylo odmítnuto dne RRRR-MM-DD HH:MM:SS z dalšího zpracování na Městském úřadu v Protivíně.
Důvod odmítnutí : xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na poštovní adresu městského úřadu.

 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jméno :Leona Schwemmová, David Kostohryz