Komise rady města

  Předseda Členové Sekretář
Komise bytová Richard Zoubek Ing. Jaroslava Fialová, Bc. Zdeňka Hečková, Pavel Staněk, Josef Veselý Miroslava Jarešová
Komise pro posuzování maj. převodů Ing. Jaroslav Färber Ing. Jan Jelínek, Petr Lagron Ludmila Šťepánová
Komise zdravotní a sociální Dana Zoubková Olga Cvrčková, Bc. Olga Jandová, MUDr. Tereza Kršková, Věra Kubičková, Josef Rotbauer  
Komise školská a tělovýchovy Věra Křišťálová Miroslav Bláha, Mgr. Pavel Koc, Mgr. Václav Křišťál, Tamara Vojtěchová  
Komise letopisecká Jan Rejda Ing. Jaroslava Fialová, Jitka Burdová, František Marek  
       
   
 

Zvláštní orgány rady města

Předsedové komisí

Komise přestupková

JUDr. Milan Šišolák

Komise povodňová

Jaromír Hlaváč, starosta města