Organizační složka Pečovatelská služba

Počet zaměstnanců: 3
Vedoucí: Olga Cvrčková
Telefon vedoucí org. složky: 382 203 361
Telefon dům zvláštního určení: 382 203 362

Sociální služba – pečovatelská služba:

 

1. Zajišťuje sociální službu – pečovatelskou službu ambulantní i terénní formou.
2. Poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při
• zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy,
• zajištění chodu domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
3. Uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb.
4. Vede evidenci smluv o poskytování sociální služby.
5. Provádí vyúčtování úhrad za poskytnutí sociální služby.
6. Spolupracuje se sociální a zdravotní komisí RM.