S D H     P r o t i v í n

Úvod Před založením sboru Počátky sboru Informace Prevence Výbor a revizní komise
Cvičení Zásahy Almanach Odkazy Ostatní O webu

SDH Těšínov


Historie
Sbor dobrovolných hasičů v Těšínově byl založen 20. února 1909. Dne 7. března 1909 se konala první valná hromada, kde se zakládající členové rozhodli o koupi stříkačky, ta byla dodána 26. března 1909.
Hasiči již tehdy pomáhali zdolávat mnoho požárů jak ve své vesničce tak i v okolí. Byli jediným činným sborem, který založil i místní knihovnu (v roce 1910), pořádal různé kulturní akce - plesy, místní dobrovolníci a dobrovolnice hráli divadlo.
Valné hromady hasičů se konají pravidelně od založení sboru vždy v lednu Nového roku. Mnoho dobrovolných hasičů se z Těšínova odstěhovalo do jiných vesniček nebo měst, ale pravidelně se všichni rádi vraceli do své rodné vesničky a velmi hezky popisovali do kroniky své dojmy z návštěvy.
V roce 1923 bylo místními hasiči vybudováno Hasičské divadelní jeviště.
Všichni členové se dobře starali i o zvěř v lesích. Bylo zde poměrně velké množství zajíců, divokých králíků, bažantů a koroptví. V roce 1924 se těšínovští zasloužili i o zavedení stříbrných bažantů.
V roce 1935 se za pomoci hasičů začala stavět 7. listopadu, nová obecní silnice a následující rok provedena kanalizace obce.
Hasiči měli i svůj rybník, kde chovali a prodávali ryby, od r. 1938.
Všichni členové se zúčastnili hlídek ve své obci, aby nedocházelo k požárům. V době okupace (1942) bylo hlavním úkolem všech dobrovolníku odstranění škod po velkých průtržích mračen a krupobití. Dále po osvobození postupně zvelebovali vesnici a pravidelně se zúčastňovali všech soutěží.
Dne 29. září 2000 byla otevřena nová hasičská klubovna.
SDH má v současné době celkem 38 členů.

 


Kronika
Pamětní kniha se píše od založení sboru (tedy od roku 1909). Jako první ji začal psát krčský pan učitel Jan Hlinka. Po něm se vystřídali různí kronikáři. V letech 1975 - 1984 ji psal pan Jaroslav Kolafa, č.p.7 . Tím byla první pamětní kniha popsána, měla 576 stran. Nová kniha nebyla pořízena, proto od roku 1985 se vůbec nepsala. Až v roce 1995 byla opět pořízena. Kronikářkou až do roku 2004 byla paní Marie Slepičková, popsala 95 stran. Od 1.1.2005 je novou kronikářkou paní Krejčíčková Blanka.

 


Zpět  


Společné foto SDH Těšínov
Slavnostní předání základní desky k příležitosti 95 let výročí SDH Těšínov
Základní deska k příležitosti 95 let výročí SDH Těšínov