Defibrilátor

Protivínští hasiči si pořídili poloautomatický defibrilátor

Protivínská zásahová jednotka , která je složena nejenom z hasičů SDH Protivín, ale i s členů SDH Platan, Krč, Záboří, Milenovice a Tálín, obdržela od Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně výzbroj lépe řečeno zdravotnickou pomůcku , kterou má dnes k dispozici každé policejní auto, auto městské policie a většina hasičských aut. Jedná se o poloautomatický defibrilátor FRED PA-1 dodavatel firma Kardio – line spol. s r.o. Brno, který je určen k poskytnutí laické první pomoci při srdeční zástavě. Podobnými přístroji jsou dnes dále vybavovány kancelářské budovy, obchodní domy sportoviště a další veřejné prostory. Je to významný počin ve výzbroji jednotky, vždyť přihodit se může při zásahu cokoliv, ať již zasahujícím hasičům nebo dalším přítomným osobám.

Protivínská jednotka v roce 2018 zasahovala celkem 47 krát a to 18 požárů, 24 technických zásahů, 1 dopravní nehodu silniční, 1 dopravní nehodu železniční a také 3 asistence při kulturních akcích, kde se shromažďuje větší množství osob ( ohňostroj, Platan Day, městské slavnosti. Právě na těchto akcích může u návštěvníků dojít k nenadálým srdečním příhodám a hasiči na rozdíl o zdravotní služby jsou na akcích přítomni a mohou rychle pomoci. Řada členů jednotky má dnes již zdravotní výcvik a defibrilátor může být jejich velkým pomocníkem.

Sbor dobrovolných hasičů v Protivíně pořídil přístroj s pomocí dotace ve výši 30.000,- Kč od NADACE AGROFERT PRAHA , které patří za tuto pomoc poděkování. Dalších 5.090,Kč poskytl SDH Protivín ze svých vlastních prostředků.

Jan Jelínek, starosta SDH Protivín
Foto : Lukáš Dolejší

Comments are closed.